Privacy statement

 

Uw privacy
EvenTotaal gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Na het doorgeven van uw gegevens via een inschrijfformulier voor deelname aan een evenement of nieuwsbrief geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens delen
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdracht(en) die u aan ons heeft verstrekt, het verzenden van de periodieke nieuwsbrief, het contact opnemen om onze diensten uit te voeren en het informeren over eventuele wijzigingen daarvan. EvenTotaal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciele doeleinden. Evenmin analyseren wij het gebruik van onze website d.m.v. diensten als Google Analytics.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus, gaan daar vertrouwelijk mee om en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunt een verzoek daartoe sturen naar info@eventotaal.nl.

Wijziging van deze bepalingen
EvenTotaal behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.