Privacy statement

 

Uw privacy
EvenTotaal hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. In het kader van het verwerken van gegevens waarborgt en respecteert EvenTotaal uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijziging van deze bepalingen
EvenTotaal behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.